Park „Kanał Augustowski” » Dla inwestorów » Gwarancje dla inwestorów
 

Specjalny park turystycznо-rekreacyjny „Kanał Augustowski”

Русский | English | Polski
   
   
   
Główna Kontakt Wiadomości  
Feedback
 
 
 
 
 
 
park „Kanał Augustowski”
Ogólna informacja
Zdjęcia
Teren parku
Dla turystów
Rodzaje turystyki
Trasy turystyczne
Wiza i paszport
Służba celna
Transport
Ubezpieczenie
Klimat/ Czas/ Pieniędze/ Języki
Kuchnia białoruska
Dla inwestorów
Projekty inwestycyjne
Ulgi/ Gwarancje dla inwestorów
Glówne kryteria
Akty normatywne i prawne
Rejestracja
Charakterystyka porównawcza opodatkowania
Koszt energii
Rezydenci parku
 
Dla informacji
Strone internetowe o Białorusi
Mapa Białorusi
Firmy turystyczne
Białoruskie Ambasady
Miejsca informacji turystycznej
Hotele/
Gospodarstwa agroturystyczne/
Sanatorium,domy wypoczynku
Restauracji

Do realizacji projektów inwestycyjnych rezydentom  parku są dostarczane  podatkowe i  celne preferencje.

Podatkowe ulgi:
Dla przedsiębiorstw-rezydentów parku obciążenie podatkowe zmniejsza się średnio o 70 %.

Tabelę porównawczą opodatkowania przedsiębiorstw-rezydentów Republiki Białorusi i rezydentów  parku można znaleźć tutaj.

Gwarancje dla inwestorów Parku "Kanał Augustowski":
  • państwo gwarantuje ochronę inwestycji i innych praw mienionych inwestorów.
  • równe prawa i możliwości dla zrealizowania  inwestycyjnych zamiarów i projektów.
  • ochrona przed dyskryminacją i innymi nielegalnymi działaniami lub ograniczeniami praw wszystkich obiektów gospodarczych, niezależnie od kraju pochodzenia i formy organizacji.
  • zagwarantowanie praw właścicielowi do korzystania z dochodów z działalności inwestycyjnej, swobodne rozporządzanie swoim kapitałem i mieniem.
  • wolny transfer dochodów w  walucie obcej, otrzymanych z działalności inwestycyjnej w WSE, za granicą Republiki Białorusi.
  • nie dopuszcza agencji państwowych i ich funkcjonariuszy do udziału w gospodarczych lub innych działaniach, realizowanych przez przedsiębiorstwo z inwestycjami zagranicznymi.
  • samoistne określenie i realizacja prawa posiadania, używania, rozporządzania obiektami i wynikami działalności inwestycyjnej.
  • zagwarantowane prawo zwrotu swojej części mienia,stworzonego przez firmę.
  • równa ochrona praw i legalnych interesów inwestorów.
  • ochrona inwestycji i wkładów, zainwestowanych w parku „Kanał Augustowski”, gwarantowana przez prawodawstwo Republiki Białorusi i umowy międzynarodowe Republiki Białorusi.

   Wszystkie gwarancje są dostarczane przez:

- Prawo Republiki Białorusi "O Wolnych Strefach Ekonomicznych" (rozdział 5, art 21)
- Dekret Prezydenta Republiki Białorusi "O Wolnych Strefach Ekonomicznych w Republice Białorusi" (pkt 1.12)
- Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 9 czerwca 2005 № 262 "O niektórych kwestiach działalności wolnych stref ekonomicznych na terytorium Republiki Białorusi"
- Kodeks inwestycyjny Republiki Białorusi (rozdział 3, 9, 10, 11, 79).Wiadomości
12.4.2012
12 kwietnia 2012 roku przedstawiciele administracji WSE „Grodnoinwest” wzięli udział w wystawie "Wypoczynek-2012" w Mińsku.
Dokładniej
11.4.2012
10.04.2012. Odbyła się wizyta delegacji Polskiej Izby Turystyki do administracji WSE „Grodnoinwest”.
Dokładniej
2.4.2012

26 - 28 marca 2012 r. przedstawiciel Administracji WSE " Grodnoinvest" wziął udział w służbowej wizycie do m. Suwałki (Rzeczpospolita Polska) w celu uczestnictwa w konferencji, poświęconej odkryciu projektu "Podwyższenie atrakcyjności regionu transgranicznego przez włączenie etnokulturalnych zasobów do turystycznej działalności".

Dokładniej
Archiwum wiadomosci 
 
  Kontakty

Administracja  WSE „Grodnoinwest”
Republika  Białoruś, Grodno  ul. Gorkiego, 91a
tel./fax: +375.152.43-01-75, тел.: +375.152.41-86-87
e-mail: info@grodnoinvest.by


Czas  pracy:
Poniedziałek – Piątek
8.30-13.00   14.00-17.30

 
GI
 
 
Официальный сайт Республики Беларусь | GOIK | GGIK | Pravo
 
 
(C) 2011 Administracja
WSE „Grodnoinwest”
 
Główna || park „Kanał Augustowski”|| Dla turystów || Dla inwestorów || Rezydenci parku ||