Park „Kanał Augustowski” » Dla turystów » Służba celna
 

Specjalny park turystycznо-rekreacyjny „Kanał Augustowski”

Русский | English | Polski
   
   
   
Główna Kontakt Wiadomości  
Feedback
 
 
 
 
 
 
park „Kanał Augustowski”
Ogólna informacja
Zdjęcia
Teren parku
Dla turystów
Rodzaje turystyki
Trasy turystyczne
Wiza i paszport
Służba celna
Transport
Ubezpieczenie
Klimat/ Czas/ Pieniędze/ Języki
Kuchnia białoruska
Dla inwestorów
Projekty inwestycyjne
Ulgi/ Gwarancje dla inwestorów
Glówne kryteria
Akty normatywne i prawne
Rejestracja
Charakterystyka porównawcza opodatkowania
Koszt energii
Rezydenci parku
 
Dla informacji
Strone internetowe o Białorusi
Mapa Białorusi
Firmy turystyczne
Białoruskie Ambasady
Miejsca informacji turystycznej
Hotele/
Gospodarstwa agroturystyczne/
Sanatorium,domy wypoczynku
Restauracji

Reżim  celny

Osobiste rzeczy

Zasady przenoszenia mienia osobistego przez państwową granicę Republiki Białoruśi w zasadzie pokrywają się ze światowymi standardami. Bez odpowiedniego zezwolenia, zgodnie
z ustawodawstwem krajowym, osoby fizyczne nie mają możliwości transportowania (wwozu i wywozu) przez granicę celną Republiki Białorusi następujących towarów:

  • broni palnej i amunicji do wszelkiego rodzaju modeli wojskowych oraz sprzętu wojskowego;
  • substancji narkotycznych, psychotropowych, toksycznych, trujących, mocno radioaktywnych i wybuchowych.

Transport roślin i zwierząt przez granicę wymaga zezwolenia fitosanitarnej i weterynaryjnej kontroli.

Istn ieją ograniczenia dotyczące rzeczy, zwolnionych z celnego podatku. Wolno mieć tylko 50 kg bagażu (za wyjątkiem alkoholu etylowego i towarów niepodzielnych)o łącznej wartości nieprzekraczającej 1500 €. Więcej informacji można znaleźć na PKC http://customs.gov.by/ru.

Zasady przewozu bagażu osobistego

Podróżni mogą przewozić do 50kg bagażu osobistego o wartości do 1.500 euro.
Bagaż powyżej tej normy powinien być  opodatkowany na poziomie 30%, ale nie mniej niż 4 euro za każdy dodatkowy kilogram.

Ograniczenia wwozu towarów zostały nałożone na:

  • Napoje  alkoholowe - nie więcej niż 3 litry (dla osób w wieku powyżej 18 lat);
  • 200 papierosów lub 50 cygar lub 250 gramów tytoniu lub produktów określonych powyżej, waga  których nie przekracza 250 gramów na jedną osobę w wieku powyżej 18 lat.


Wykaz towarów, których wywóz jest zabroniony, lub które mogą być eksportowane z Republiki Biłorusi w pewnej ilości, jest zatwierdzony przez Radę Ministrów Białorusi № 755 "O niektórych miarach ochrony rynku konsumenckiego.".


Pieniądze

Granica obowiązkowego zgłaszania celnego wwozu i wywozu środków pieniężnych oraz czeków podróżnych ustalona jest w łącznej wysokości przekraczającej ekwiwalent 10.000 dolarów.Poza tym, dla osób przemieszczających  przez granicę z gotówką i instrumentami pieniężnymi, podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. Ważne jest wpisanie w zgłoszeniu celnym dodatkowej informacji o osobie przewożącej instrumenty pieniężne wraz z źródłem środków pieniężnych lub instrumentów pieniężnych i ich przeznaczeniu.

Więcej informacji na temat przywozu lub wywozu niektórych towarów można znaleźć na stronie internetowej PKC http://customs.gov.by/ru.Wiadomości
12.4.2012
12 kwietnia 2012 roku przedstawiciele administracji WSE „Grodnoinwest” wzięli udział w wystawie "Wypoczynek-2012" w Mińsku.
Dokładniej
11.4.2012
10.04.2012. Odbyła się wizyta delegacji Polskiej Izby Turystyki do administracji WSE „Grodnoinwest”.
Dokładniej
2.4.2012

26 - 28 marca 2012 r. przedstawiciel Administracji WSE " Grodnoinvest" wziął udział w służbowej wizycie do m. Suwałki (Rzeczpospolita Polska) w celu uczestnictwa w konferencji, poświęconej odkryciu projektu "Podwyższenie atrakcyjności regionu transgranicznego przez włączenie etnokulturalnych zasobów do turystycznej działalności".

Dokładniej
Archiwum wiadomosci 
 
  Kontakty

Administracja  WSE „Grodnoinwest”
Republika  Białoruś, Grodno  ul. Gorkiego, 91a
tel./fax: +375.152.43-01-75, тел.: +375.152.41-86-87
e-mail: info@grodnoinvest.by


Czas  pracy:
Poniedziałek – Piątek
8.30-13.00   14.00-17.30

 
GI
 
 
Официальный сайт Республики Беларусь | GOIK | GGIK | Pravo
 
 
(C) 2011 Administracja
WSE „Grodnoinwest”
 
Główna || park „Kanał Augustowski”|| Dla turystów || Dla inwestorów || Rezydenci parku ||